MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » MATEŘSKÁ ŠKOLA ZUBŘÍ SÍDLIŠTĚ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZUBŘÍ SÍDLIŠTĚ

18.04.2012

Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří
ředitelka: Hana Kučerková
tel.: 571 659 275
e-mail: mat.skola.zubri@seznam.cz

webové stránky: http://www.skolkasidliste.estranky.cz/Představení Mateřské školy Sídliště, Zubří
Název školy:   MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín
   Adresa školy:   Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří
   Kraj:   Zlínský
   Ředitel:   Hana Kučerková
   Web:   skolkasidliste.estranky.cz
   Provozní doba školy:    6.15 – 16.00
   
   
Popis školy:
Naše MŠ se nachází v Zubří, uprostřed sídliště, ale k přírodě máme velmi blízko. V okolí je spousta možností k pobytu v lese, na louce, u rybníka, u řeky. Jsme v oblasti Beskyd – hora Radhošť, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. Naše MŠ má 6 tříd (5 tříd má kapacitu 28 dětí, 6. třída 12 dětí), 4 třídy se nachází v hlavní budově, zbylé 2 pak ve vedlejší. Všechny třídy jsou smíšené. V MŠ je zaměstnáno 12 pedagogických pracovníků, celkově naši MŠ navštěvuje 152 dětí. Naše MŠ je samostatný právní subjekt, byla otevřena 1. září 1980 jako MŠ n.p. Gumárny Zubří. Budovy školy jsou postupně rekonstruovány, zařízení tříd doplňováno dle možností provozních dotací, stravování zajišťuje jedna kuchyň. Škola dosahuje velmi dobrých výsledků nejen v oblasti EVVO, ale také ve sportovních aktivitách, výtvarných soutěžích. Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem a zapojujeme se do společných akcí s kulturní komisí Města Zubří.

Podpora v oblastech:
Manažerské dovednosti
- Zkušenosti se začleněním absolventek vysokých škol do pracovního procesu školy a do stávajícího kolektivu
- Vytváření tolerantního a tvůrčího prostředí pro zaměstnance, kde respektuje jeden druhého a každý má dostatek pravomocí v kolektivní práci
- Prezentace školy na veřejnosti – spolupráce se zřizovatelem, s rodiči, společné aktivity s rodiči, společné dílny s rodiči – tvoření z marcipánu, vánoční výroby adventních věnců, zdobení perníčků, prezentace v tisku,…
 
Pedagogické přístupy a programy
V souvislosti s naší novou školní zahradou nabízíme téma MŠ s environmentální výukou – zařazení EVVO do ŠVP, TVP.
- Co nejvíce vzdělávacích činností praktikujeme v přírodě - sběr přírodnin, prožitkové učení pomocí vlastních zkušeností – sběr bylinek, jejich sušení, vaření čajů, jitrocelový sirup, pokusy s vodou – kyselost, vlastnosti vody – led, klíčení fazolí, hrachu, setí trávy – Vlasy děda Vševěda, pozorování hmyzu, lovení vodních živočichů – breberek, ptáků, rostlin.
- Děti navštěvují čističku odpadních vod – seznámení s čistěním vody a s jejím významem pro člověka, péče o zvířátka v zimě, čistění studánek, udržování tradic na Valašsku – Velikonoce, Vánoce, vynášení Mařeny, Den země, Den vody,…práce s hlínou , sklem – výroba dárků pro maminky, zdobení, návštěvy Hradiska v Rožnově p.R. – chov koní, jízda na ponících, opékání, výchovné programy, třídění odpadu, sběr PET vršků a hliníkového odpadu ,..
 
Organizační a provozní otázky v MŠ
Spolupráce se subjekty – myslivci, rybářství, ekologické centrum Alcedo Vsetín, zámek Kinských, zámek Lešná, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p.R., SVČ Rožnov p.R.,…
- Spolupráce s Alcedem Vsetín – společné terénní výchovné programy – „ O žabce Michalce“, „Rak Miloš“, „Pilný zobáček kosa Marečka“…jezdíme na vzdělávací terénní středisko Hájenka Semetín, kde se účastníme těchto ekologicky zaměřených programů, školy v přírodě, účastnili jsme se ekologických soutěží – vědomostních, pravidelné jsou programy k tradicím – pečení jidášků, pletení tatarů, zdobení vajíček a různé činnosti k těmto svátkům, účast dětí na výtvarných soutěžích
- Myslivci – společné besedy, pozorování, krmení zvířátek v zimě, návštěvy v myslivně, ukázky honu zvěře – halali, střelba.
- Rybářství – pozorování vodních živočichů, rostlin, ptáků – u Zuberského rybníka, líhně potěru rybiček, ukázka lovení ryb, sledování vývoje ryb, žab, pravidelné návštěvy u porybného – péče dětí o jejich zvířátka – kozy, ovečky, slepice,..
- Zámek Lešná, Kinských – ekologické programy – velká zahrada s množstvím stromů, keřů, programy „ Míša z Brodské“, tradice na Valašsku, výstavy, děti se účastní vyhlášených výtvarných soutěží
- Valašské muzeum v Rožnově p.R. – výchovné programy k tradicím, zdobení kraslic, společné zpívání koled v městečku v muzeu,…výtvarné soutěže
- SVČ v Rožnově p.R. a Val. Meziříčí – výchovné programy, společné akce Den Země, vycházky do přírody,..
- Další spolupráce s hasiči, pediatrem, canesterapie ,policie, dopravní hřiště, Oseva – spolupráce velmi dobrá, děti sledují pěstování, růst rostlin, stromečků, sázení, setí (maminka dítěte je zaměstnanec)
- Hvězdárna ve Val. Meziříčí – pozorování přes dalekohled, návštěvy zaměstnanců hvězdárny v MŠ – programy pro děti
- Spolupráce se ZŠ, EVVO ve škole na vysoké úrovni, známý vývoj motýlů, vých. programy pro děti s prac.listy, ukázka vycpané zvěře, besedy
- Většina těchto akcí je zachycena na fotografiích, možno nahlédnout
 
Úprava a využití školní zahrady
V rámci stáže nabízíme informace k nově zrekonstruované přírodní zahradě podle projektu „Příroda je náš kamarád, na zahradě ji chceme poznávat“ - představení jednotlivých oblastí projektu, prvků zahrady, jejich využití zahrady pro výuku.
- Zahrada je organizačně rozdělena do živlů – oheň, voda, vzduch, země, divočina, pohyb.
- Prvky: jezírko s motýlí loukou, přírodní amfiteátr, bylinkové zahrádky, záhony, jedlá zahrada, blátiště se suchým potokem přírodní bludiště, vrbové domečky, hmatový chodník, pískoviště, houpačky, skluzavky, přírodní učebna, hmyzí hotel, ježkovník.
- Zahrada je právě dokončena – ještě není rozrostlá, je nová, děti se s ní učí pracovat a využívat ji, stejně jako my.

Fotogalerie:

Projekt „Příroda je náš kamarád, na zahradě ji chceme poznávat“ je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekty a další aktivity:
„Příroda je náš kamarád, na zahradě ji chceme poznávat“
Spolupráce s organizací Alcedo – středisko volného času, Vsetín

Jak se do školy dostat:
Dostanete se k nám nejlépe vlakem do stanice Zubří přes Valašské Meziříčí nebo autobusem přes Rožnov pod Radhoštěm. Naše MŠ je od vlakové zastávky (i autobusové) vzdálena asi 10 min. chůze pěšky. V Zubří je jen jedno sídliště a my se nacházíme přesně uprostřed. Není těžké nás najít, v městě jsou ukazatele ke školce. Orientační body, kolem kterých vede cesta – TESCO, koupaliště před rekonstrukcí a jedna prodejna COOP – potraviny.
Fotografie ke článkům