MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Přísedící u soudu

Přísedící u soudu

16.10.2017

PŘÍSEDÍCÍ SOUDU 2018 – 2022
 
Vážení občané.
Město Zubří bylo osloveno Okresním soudem ve Vsetíně s žádostí o zajištění přísedícího okresního soudu ve Vsetíně pro volební období 2018 – 2022.
Zájemci, kteří mají zájem o tuto činnost a zároveň splňují zákonné požadavky, kontaktujte prosím MěÚ telefonicky: 571 757 051, nebo e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz za účelem podání informací o dalším postupu.
 
Ing. Petr Pleva
tajemník MěÚ Zubří