MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality


Výlep plakátů v městě Zubří

04.07.2013

Od 1.7.2013 dochází ke změně způsobu výlepu plakátů. Dosavadní neřízený výlep se mění na řízený způsob prostřednictvím Odboru kultury a sportu MěÚ Zubří (dále OKS). Obchodní…

1416 zobrazení

Informace ke Společenské kronice

18.06.2013

Od 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon o základních registrech, jehož jednou součástí je i registr obyvatel. Tento zákon zpřísnil využívání údajů evidence obyvatel, což v praxi znamená, že z důvodu…

1389 zobrazení