MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Předpisy, směrnice, ceníky

Filtrování obsahu

ROK:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Vnitřní předpisy, směrnice Ceníky
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
01.09.2016 Příloha č. 1 a 2 k VP 015/2013 Zásady a ceník krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a vybavení, provozní hodiny Ceníky

ceníky

Vyvěšení záznamu: 01.09.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor doc01699120160901104215.pdf

13.06.2016 Ceník reklamy v ZN Ceníky

ceník

Vyvěšení záznamu: 13.06.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor Cenik_reklamy[1].pdf

19.04.2016 VP 006-2016 STATUT MUZEA Vnitřní předpisy, směrnice

SMĚRNICE

Vyvěšení záznamu: 19.04.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor VP 6-2016 STATUT MUZEA ZUBŘÍ.pdf

06.04.2016 Badatelský řád Muzea Zubří Vnitřní předpisy, směrnice

Badatelský řád Muzea Zubří je přílohou č. P1 Režimu zacházební se sbírkou Muzea Zubří. Badatelský řád Muzea Zubří vymezuje na základě $ 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pro podmínky Muzea Zubří: obecná ustanovení a pravidla popisující provozní režim badatelny, využívání muzejních pomůcek či pořizování reprodukcí archiválií, včetně přílohy v podobě vzoru „Badatelského listu“.

Vyvěšení záznamu: 06.04.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor VP 008-2016 Badatelský řád muzea Zubří0001.pdf

01.02.2016 Knihovní řád a ceník od r. 2016 Vnitřní předpisy, směrnice

nový

Vyvěšení záznamu: 01.02.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor VP 5-2016 KNIHOVNÍ ŘÁD.pdf

01.01.2016 Za službu shromažďování , sběru , přepravy , třídění , využívání a odstraňo vání komunálních odpadů vznikajících na území města Zubří pro podnikatele v roce 2016 Ceníky

platný od 1.1.2016 do 31.12.2016

Vyvěšení záznamu: 01.01.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor ceníkd_odpady_podnikatele.pdf

28.04.2015 VP č. 002-2015 - Provozní řád ubytovny Zubří s doložkou KHS Vnitřní předpisy, směrnice

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVNY ZUBŘÍ účinný od 1.4.2015

Vyvěšení záznamu: 28.04.2015

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor VP č. 002-2015 - Provozní řád ubytovny Zubří s doložkou KHS.pdf

29.01.2015 Ceník pro podnikatele (odpady) platný od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Ceníky

ceník

Vyvěšení záznamu: 29.01.2015

Vyvěšeno do: 31.12.2015

Přiložené soubory:

PDF soubor cenik_odpady.pdf

20.01.2015 VP 017-2013 - Zásady a ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním Ceníky

zásady a ceník

Vyvěšení záznamu: 20.01.2015

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor 017-2013 Zásady a ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním.pdf
PDF soubor Příloha č. 1 VP 017-2013 - Zásady a ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním.pdf

01.10.2014 VP 007-2014 Pravidla krátkodobých výpůjček movitých věcí ve vlastnictví města Zubří Vnitřní předpisy, směrnice

účinný od 1. 10. 2014

Vyvěšení záznamu: 01.10.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor VP 007-2014 Pravidla krátkodobých výpůjček movitých věcí ve vlastnictví města Zubří.pdf