MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky

Zobrazit veřejný profil zadavatele ZDE.

Filtrování obsahu

ROK:
2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Veřejné zakázky malého rozsahu Záměry Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Archiv Vnitřní předpisy Obchodní podmínky Uzavřené smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
18.04.2017 Prodej dřeva z lesů města Zubří - výsledek VP Veřejné zakázky malého rozsahu

výsledek

Vyvěšení záznamu: 18.04.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_drevo.jpg
PDF soubor doc01989220170418060753.pdf

21.03.2017 Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím Druh veřejné zakázky: Stavební práce Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.

Předmětem veřejné zakázky je novostavba „Multifunkčního areálu Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím", v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 5 ZD. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že provozní soubory označené PS 103 Tepelná čerpadla a PS 107 Kogenerační jednotka (dále pouze „Energetická infrastruktura“), nejsou předmětem této veřejné zakázky a nebudou tedy ani součástí nabídky a nabídkové ceny účastníka. Vybraný dodavatel je povinen při realizaci této veřejné zakázky koordinovat předmět plnění veřejné zakázky se subjektem, který bude realizovat výše uvedenou Energetickou infrastrukturu a poskytovat tomuto subjektu a zadavateli veškerou potřebnou součinnost potřebnou pro realizaci Energetické infrastruktury.

https://ezak.mesto-zubri.cz/vz00000082

Vyvěšení záznamu: 21.03.2017

Vyvěšeno do: 14.04.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor DPS.pdf
PDF soubor Priloha 01 Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer (zavazny navrh).zip
PDF soubor Priloha 02 Seznam poddodavatelu P.pdf
PDF soubor Priloha 02 Seznam poddodavatelu.doc
PDF soubor Priloha 03 Stavebni povoleni.pdf
PDF soubor Priloha 04 Smlouva o dilo P.pdf
PDF soubor Priloha 04 Smlouva o dilo.doc
PDF soubor Priloha 06 Cestne prohlaseni - zakladni zpusobilost P.pdf
PDF soubor Priloha 06 Cestne prohlaseni - zakladni zpusobilost.doc
PDF soubor Priloha 07 Seznam stavebnich praci P.pdf
PDF soubor Priloha 07 Seznam stavebnich praci.doc
PDF soubor Priloha 08 Seznam techniku P.pdf
PDF soubor Priloha 08 Seznam techniku.doc
PDF soubor Priloha 09 Cestne prohlaseni - technicka kapacita P.pdf
PDF soubor Priloha 10 Cestne prohlaseni - pocet zamestnancu P.pdf
PDF soubor Priloha 10 Cestne prohlaseni - pocet zamestnancu.doc
PDF soubor Priloha 11 Cestne prohlaseni - prehled pomucek P.pdf
PDF soubor Priloha 11 Cestne prohlaseni - prehled pomucek.doc
PDF soubor Priloha 12a Kryci list zadosti o ucast P.pdf
PDF soubor Priloha 12a Kryci list zadosti o ucast.doc
PDF soubor Priloha 12b Kryci list nabidky P.pdf
PDF soubor Priloha 12b Kryci list nabidky.doc
PDF soubor Priloha 13a Titulni strana na obalku - zadost o ucast P.pdf
PDF soubor Priloha 13a Titulni strana na obalku - zadost o ucast.doc
PDF soubor Priloha 13b Titulni strana na obalku - nabidka.doc
PDF soubor Priloha 14 Udaje o forme spoluprace dodavatelu P.pdf
PDF soubor Priloha 14 Udaje o forme spoluprace dodavatelu.doc
PDF soubor ZD Mesto Zubri P.pdf
PDF soubor nadhled_003.jpg

20.03.2017 VŘ - Prodej dřeva z lesů města Zubří Veřejné zakázky malého rozsahu

dřevo

Vyvěšení záznamu: 20.03.2017

Vyvěšeno do: 04.04.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_drevo.jpg
PDF soubor doc01938420170320124250.pdf
PDF soubor doc01938520170320124312.pdf
PDF soubor WEB - Krycí list nabídky.doc
PDF soubor WEB - Návrh kupní smlouvy.docx

22.02.2017 VP 022-2017 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK vc. priloh Vnitřní předpisy

od 22.2.2017

Vyvěšení záznamu: 22.02.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor VP 022-2017 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK vc. priloh.pdf

22.02.2017 VP 023-2017 OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky

od 22.2.2017

Vyvěšení záznamu: 22.02.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor VP 023-2017 OBCHODNÍ PODMÍNKY.pdf

13.01.2017 Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících k podnikání v objektu Domu služeb Záměry

VZ

Vyvěšení záznamu: 13.01.2017

Vyvěšeno do: 30.01.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01857020170113081638.pdf

19.12.2016 Vyhlášení záměru na prodej spoluvlastnického podílu k nem. věci (p.č. 1698) Archiv

záměr

Vyvěšení záznamu: 19.12.2016

Vyvěšeno do: 09.03.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01828520161219054938.pdf

12.12.2016 Prodej dřeva z lesů města Zubří Veřejné zakázky malého rozsahu

dřevo

Vyvěšení záznamu: 12.12.2016

Vyvěšeno do: 04.01.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_drevo.jpg
PDF soubor doc01822820161212140239.pdf
PDF soubor doc01822720161212140135.pdf
PDF soubor Nah. těžba- Kupní smlouva.docx
PDF soubor Nah. těžba- kryci_list_nabidky WEB.doc

27.10.2016 Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících k podnikání v objektu Sportovní haly Zubří Záměry

záměr

Vyvěšení záznamu: 27.10.2016

Vyvěšeno do: 15.11.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01777920161027092623.pdf

27.10.2016 Vyhlášení záměru - na poskytnutí nemovité věcí - pozemku p.č. 2415 Archiv

záměr

Vyvěšení záznamu: 27.10.2016

Vyvěšeno do: 12.01.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01777820161027092549.pdf