MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Veřejné zakázky

Zobrazit veřejný profil zadavatele ZDE.

Filtrování obsahu

ROK:
2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Veřejné zakázky malého rozsahu Záměry Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Archiv Vnitřní předpisy Obchodní podmínky Uzavřené smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
26.09.2014 Oplocení hřiště Sídliště-výsledek VŘ Veřejné zakázky malého rozsahu

výsledek

Vyvěšení záznamu: 26.09.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor Oplocení hřiště Sídliště-výsledek VŘ.pdf

24.09.2014 Vyhlášení záměru na směnu nemovité věci Záměry

p.č. 1630/1, 1631/2

Vyvěšení záznamu: 24.09.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00578120140924141840.pdf

09.09.2014 Prodej dřeva z lesů města Zubří 6 - výsledek Veřejné zakázky malého rozsahu

Informace o výsledku VŘ

Vyvěšení záznamu: 09.09.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00535620140909055939.pdf

04.09.2014 Výzva - „Oplocení hřiště v Sídlišti 6.května v Zubří" Archiv

Vyvěšení záznamu: 04.09.2014

Vyvěšeno do: 17.09.2014

Přiložené soubory:

PDF soubor Oznámení o zahájení VŘ.pdf
PDF soubor příloha č.1-krycí list.doc
PDF soubor Příloha č.2-návrh SOD.doc
PDF soubor příloha č.3-čestné prohlášení.doc
PDF soubor Příloha č.4-rozpočet.xls
PDF soubor Příloha č.5-foto provedení oplocení.rar
PDF soubor Příloha č.6-foto stávajícího hřiště.rar
PDF soubor Dodatečné informace.docx

27.08.2014 Vyhlášení záměru na pronájem nemovitých věcí - prostor sloužících k podnikání v budově v Zubří, Sídlištní 491 (fotbalový stadion) Archiv

místnost č. 117-132

Vyvěšení záznamu: 27.08.2014

Vyvěšeno do: 19.09.2014

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00517220140827135036.pdf

27.08.2014 Vyhlášení záměru na pronájem nemovitých věcí Záměry

fotbal. hřiště a přilehlé plochy a části prostor budovy v Zubří, Sídlištní 491

Vyvěšení záznamu: 27.08.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00517120140827134430.pdf

20.08.2014 Prodej dřeva z lesů města Zubří Archiv

Vyvěšení záznamu: 20.08.2014

Vyvěšeno do: 03.09.2014

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00505020140820071933.pdf
PDF soubor Nah. těžba- Cestne_prohlaseni WEB.doc
PDF soubor Nah. těžba- kryci_list_nabidky WEB.doc
PDF soubor Nah. těžba- Kupní smlouva.docx

14.08.2014 Stavební úpravy 1. NP objektu č. p. 824 Zubří - depozitář Archiv

vyhlášení VŘ

Vyvěšení záznamu: 14.08.2014

Vyvěšeno do: 01.09.2014

Přiložené soubory:

PDF soubor oznámení o zahájení vř.pdf
PDF soubor Příloha č. 2.doc
PDF soubor Příloha č. 3.doc
PDF soubor příloha č.1.doc
PDF soubor výkaz.rar

13.08.2014 Vyhlášení záměru - pronájem nemovité věci - pozemku p.č. 980/11, zastavěná plocha, nádvoří a p.č. 980/13, zast. plocha a nádvoří Archiv

k.ú. Zubří, Sídliště 6. května

Vyvěšení záznamu: 13.08.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00489220140813073346.pdf

13.08.2014 Smlouva o dílo - Klub střecha Uzavřené smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH

SOD

Vyvěšení záznamu: 13.08.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor SOD Klub střecha.pdf