MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Usnesení RM a ZM

Filtrování obsahu

ROK:
1970 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Usnesení Zastupitelstva města Usnesení Rady města
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
30.03.2017 Usnesení 61. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

ze dne 29. 3. 2017

Vyvěšení záznamu: 30.03.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 61.doc

22.03.2017 Usnesení 60. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

ze dne 17. 3. 2017

Vyvěšení záznamu: 22.03.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 60.doc

13.03.2017 Usnesení 59. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

konané dne 08.03.2017

Vyvěšení záznamu: 13.03.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 59.doc

13.03.2017 Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Zubří Usnesení Zastupitelstva města

ze dne 9. 3. 2017

Vyvěšení záznamu: 13.03.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor ZM 12 USNESENÍ.docx

23.02.2017 Usnesení 58. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

konané dne 22.02.2017

Vyvěšení záznamu: 23.02.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor USNESENÍ RM 58.doc
PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg

09.02.2017 Usnesení 57. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

ze dne 8. 2. 2017

Vyvěšení záznamu: 09.02.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor USNESENÍ RM 57.doc
PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg

25.01.2017 Usnesení 56. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

ze dne 25. 1. 2017

Vyvěšení záznamu: 25.01.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor Usnesení RM 56.doc

11.01.2017 Usnesení 55. schůze Rady města Zubří konané dne 11.01.2017 Usnesení Rady města

RM

Vyvěšení záznamu: 11.01.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 55.doc

28.12.2016 Usnesení 54. schůze Rady města Zubří ze dne 28. 12. 2016 Usnesení Rady města

RM

Vyvěšení záznamu: 28.12.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 54.doc

19.12.2016 Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Zubří Usnesení Zastupitelstva města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 15. 12. 2016


ZM 11/01 ZM schvaluje program 11. zasedání ZM podle předloženého návrhu.

ZM 11/02 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Mgr. Jana Mikulenková
Členové: Milan Zeman, Ing. Ph. D. Pavel Halamíček

ZM 11/03 ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2017 takto:
Příjmová část rozpočtu ve výši 88.481.000 Kč
Výdajová část rozpočtu ve výši 127.542.000 Kč
Financování ve výši 39.061.000 Kč

ZM 11/04 ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Zubří na rok 2017 dle důvodové
zprávy.

ZM 11/05 ZM schvaluje dotaci z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří, IČ: 65888316, Starozuberská 656, Zubří,
PSČ 756 54 ve výši 107.696 Kč z prostředků pro partnerskou spolupráci.

ZM 11/06 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu 133510 – Podpora
materiálně technické základny sportu pro rok 2017, vyhlášené MŠMT ČR
pro projekt Rekonstrukce haly Zubří – část SO 02 – Stavební úpravy a přístavba a
souhlasí s dofinancováním projektu nad rámec poskytnutých dotací dle důvodové
zprávy.

ZM 11/07 ZM schvaluje Programovou podporu z rozpočtu města Zubří pro rok 2017 dle
důvodové zprávy po úpravě.

ZM 11/ 08 ZM schvaluje dokument Generel k zabezpečení naplnění Programu mobility
města Zubří na roky 2017 až 2020 dle předloženého návrhu.

ZM 11/09 ZM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Zubří o dotaci na IROP projektu
„Inovace technické a přírodovědné výuky ZŠ Zubří“ a v případě získání dotace se zavazuje na předfinancování do výše 3.000.000 Kč s tím, že žadatel – Základní škola Zubří, okres Vsetín – tuto částku zřizovateli – městu Zubří – vrátí neprodleně po získání dotace.

ZM 11/10 ZM schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p.č.5466/1, ostatní plocha, o výměře 37 m2, k. úz. Zubří, manželům Lukáši a Lucii Prstkovým, za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM 11/11 ZM vyhlašuje záměr na prodej spoluvlastnického podílu k nemovité věci ve výši 84/108, a to pozemku p. č. 1698, trvalý travní porost, o výměře 341 m2, k. úz. Zubří.

ZM 11/12 ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o vybudování veřejné dopravní infrastruktury (účelové komunikace) na pozemcích parc. č. 4093/61 a 5453 v k. ú. Zubří s Tomášem Říhou a Lucií Říhovou, za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM 11/13 ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o vybudování veřejné dopravní infrastruktury (účelové komunikace) na pozemcích parc. č. 4093/61 a 5453 v k. ú. Zubří s Janem Stodůlkou a Ivanou Stodůlkovou, za podmínek dle důvodové zprávy.


ZM11/14 ZM bere na vědomí zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru ZM Zubří
za rok 2016.

ZM11/15 ZM schvaluje poskytnutí odměn členům Kontrolního výboru ZM Zubří za jejich
činnost v roce 2016 dle důvodové zprávy.

Ing. Lubomír Vaculín, v. r.
starosta

Mgr. Stanislav Petružela, v. r.
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 19.12.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor ZM 11 USNESENÍ.pdf