MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Vyhlášky, nařízení, směrnice

Filtrování obsahu

ROK:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Vyhlášky a nařízení Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje Jednací řády Zásady Rozpočet města Závěrečný účet Statuty Veřejnoprávní smlouvy Strategický plán města
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
03.03.2014 Nařízení č. 1/2014 Vyhlášky a nařízení

o vyhlášení maximálních cen
za nájem hrobových míst, za služby hřbitovní poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště, za pronájem obřadní místnosti pro
smuteční obřady

Vyvěšení záznamu: 03.03.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor narizeni_01_2014.pdf

24.02.2014 Výroční zpráva za rok 2013 Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšení záznamu: 24.02.2014

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor vyrocni zprava.pdf

31.12.2013 Obecně závazná vyhláška 2013-2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů Vyhlášky a nařízení

pro rok 2014

Vyvěšení záznamu: 31.12.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV-2013-2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů.pdf

10.12.2013 Rozpočet města Zubří pro rok 2014 Rozpočet města

schválený na 18. zasedání ZM dne 5.12.2013

Vyvěšení záznamu: 10.12.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00013820131210092833.pdf

10.12.2013 Rozpočet města Zubří pro rok 2014 Rozpočet města

rozpočet

Vyvěšení záznamu: 10.12.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor Rozpocet_mesta_2014.pdf

22.06.2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o užívání plakátovacích ploch v majetku města Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV 1/2013

Vyvěšení záznamu: 22.06.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_01_2013.PDF

22.06.2013 Veřejnoprávní smlouva z roku 2007 Veřejnoprávní smlouvy

k zajištění činnosti obecní policie v Zubří

Vyvěšení záznamu: 22.06.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor smlouva_policie.pdf

03.06.2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech změny č. 5A územního plánu sídelního útvaru Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV č. 2/2006

Vyvěšení záznamu: 03.06.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_02_2006_UP.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 18/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV 18/1996

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_18_1996.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 19/1996 kterou se ruší OZV č. 15/94 o úpravě koeficientu pro sazbu daně z nemovitosti Vyhlášky a nařízení

OZV 19/1996

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_19_1996.pdf