MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Vyhlášky, nařízení, směrnice

Filtrování obsahu

ROK:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KATEGORIE:
Vyhlášky a nařízení Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje Jednací řády Zásady Rozpočet města Závěrečný účet Statuty Veřejnoprávní smlouvy Strategický plán města Plán odpadového hospodářství
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
10.12.2013 Rozpočet města Zubří pro rok 2014 Rozpočet města

schválený na 18. zasedání ZM dne 5.12.2013

Vyvěšení záznamu: 10.12.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor doc00013820131210092833.pdf

10.12.2013 Rozpočet města Zubří pro rok 2014 Rozpočet města

rozpočet

Vyvěšení záznamu: 10.12.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor Rozpocet_mesta_2014.pdf

22.06.2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o užívání plakátovacích ploch v majetku města Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV 1/2013

Vyvěšení záznamu: 22.06.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_01_2013.PDF

22.06.2013 Veřejnoprávní smlouva z roku 2007 Veřejnoprávní smlouvy

k zajištění činnosti obecní policie v Zubří

Vyvěšení záznamu: 22.06.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor smlouva_policie.pdf

03.06.2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech změny č. 5A územního plánu sídelního útvaru Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV č. 2/2006

Vyvěšení záznamu: 03.06.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_02_2006_UP.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 18/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV 18/1996

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_18_1996.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 19/1996 kterou se ruší OZV č. 15/94 o úpravě koeficientu pro sazbu daně z nemovitosti Vyhlášky a nařízení

OZV 19/1996

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_19_1996.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 21/1996 kterou se mění OZV č. 18/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV 21/1996

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_21_1996.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 23/1997 kterou se mění OZV č. 18/1996 om závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zubří Vyhlášky a nařízení

OZV 23/1997

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_23_1997.pdf

06.05.2013 Obecně závazná vyhláška č. 28/1998 o závazných částech změny a doplňku č. I územního plánu sídl. útvaru Zubří, kterou se doplňuje OZV č. 283/1997 Vyhlášky a nařízení

OZV 28/1998

Vyvěšení záznamu: 06.05.2013

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor OZV_28_1998.pdf